OGŁOSZENIE o PRZERWIE W DOSTAWIE WODY 

INFORMUJEMY,  ŻE 

W  DNIU 22.09.2023 r.

W  GODZINACH 

 800  -  1400  

 NASTĄPI  PRZERWA W DOSTAWIE WODY  SPOWODOWANA USUWANIEM AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

dotyczy to miasta Chodecz i Rudy Lubienieckiej